Verhalen over teamontwikkeling

Rollen in Teams

Rollen in Teams In teamwerk zijn er verschillende soorten rollen: Functionele rollen, Teamrollen, en Groepsdynamische rollen, Waar wil je meer over weten? Formele rollenDe meeste medewerkers hebben...

See me

Inspirerend filmpje over elkaar echt ontmoeten: “Het verhaal gaat dat bijgaande film is gebaseerd is op een tekst die gevonden is bij de spullen van een overleden man in een Verzorgingstehuis in...

Het perfecte team volgens Google

Boeiend artikel over Google’s zoektocht naar het ontwikkelen van het perfecte team: http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html Mooi om...

Zelfsturende en lerende teams bij Lentis

Steeds meer organisaties maken gebruik van de TeamSpiegelâ„¢ om bij te dragen aan een cultuur van leren, ontwikkelen en vernieuwen, zo ook bij Lentis. Nu al maken zo’n 40 teams binnen Lentis...

Vluchtelingen en toeristen ontmoeten elkaar op Lesbos

The Island of all Together ‘De een gaat naar Lesbos voor een zonnige vakantie, de ander maakt vanuit Turkije de oversteek in een rubber bootje in de hoop een veilig heenkomen in Europa te...

Stel elkaar spannende vragen met Samenspel in Teams!

We bespreken in deze reeks artikelen een aantal werkvormen waarmee je Samenspel in Teams in kan zetten voor trainingen, teamoverleggen of bijeenkomsten. Het spel wordt hierin gebruikt als middel om...

Zorgon ondergaat een voetbalkeeperstraining, geniet ervan en doet inspiratie op!

De consultants van Zorgon hebben eind november onder leiding van Bert Delleman, trainer bij Meer met Teams en ex professioneel keeper bij voetbalclub de Graafschap, een eenvoudige keeperstraining...

In welke fase van ontwikkeling is uw team?

Deze presentatie geeft een overzicht van fasen in groepsontwikkeling. Inzicht in de fase van een team helpt om een team op de juiste manier aan te sturen en/of om de juiste interventies toe te passen...

Factoren die de volwassenheid van een team bepalen

Teamwerk is interactie Groepsleden kunnen op twee manieren interacteren: op persoonlijk niveau en op taakniveau. Dit is van invloed op de groepsstructuur en de taakactiviteiten binnen de groep. De...