Rollen in Teams

In teamwerk zijn er verschillende soorten rollen: Functionele rollen, Teamrollen, en Groepsdynamische rollen, Waar wil je meer over weten?

Formele rollen
De meeste medewerkers hebben een functieomschrijving. Toch is in de praktijk niet altijd helder wat er van je verwacht wordt en dat kan leiden tot onduidelijkheid, conflicten in het team, en/of een matige kwaliteit. [voorbeeld invoegen zo was er een zorgmedewerker]

“Waarom moet ik dat altijd doen?”

Rollen en doelen verhelderen

Zorg dus met elkaar dat Rollen, Doelen en Werkafspraken helder zijn in je team. Feedback geven en ontvangen zal dan ook makkelijker gaan! Het is immers helder wat de afspraken zijn, en wat er dus moe(s)t gebeuren. Echte vakmensen hebben hier altijd een beeld van, maar meestal komt dat niet 100% overeen. In teams in de psychiatrie hebben we bijvoorbeeld vaak gezien dat er een (visie-) conflict ontstaat over de werkafspraken rondom cliënten: Moet je die altijd volgen, of kan je daar uitzonderingen in maken als ‘de situatie daar om vraagt’.
Rol- en doelverheldering is een doorlopend proces. De eerste stap is een korte omschrijving ieders rol op papier zetten. Vervolgens kunnen periodiek spanningen besproken worden, waardoor rollen bijgeschaafd worden.

Tot slot:

Als er ‘gedoe’ is in je team, kan hier zomaar de oorzaak liggen. Wanneer de ‘harde structuur’ niet helder is, wordt het team een jungle en groei je nooit door tot een hoogvolwassen team. (Tuckman)

Wil je Meer met je Team? Stuur ons dan een mail om te sparren over de volgende stap van jouw team!
Of boek de training Verbindend Communiceren, om de dialoog met elkaar aan te gaan met elkaar!

Teamrollen
Zelforganiserende teams hebben regeltaken op zich genomen (of gekregen) en verdeeld in het team. Regeltaken gaan niet over de uitvoer van het werk, maar om de organisatie ervan. Denk aan financien, ‘personeelsbeleid’, Roosters, etc. De kern van zelforganisatie is dat het team, en niet de manager, verantwoordelijk is voor een deel van deze taken.
De Teamrol is niet eindverantwoordelijk (dat blijft het team als geheel), maar houdt het overzicht, en doet meestal ook de uitvoer van de taak (bijvoorbeeld roosters maken voor het team). Ook kan de Teamrol naast verantwoordelijkheden (Rooster maken) ook bepaalde rechten krijgen (Bijv. beslissingen maken over het vakntierooster)

Een teamlid dat bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het budget van de afdeling krijgt de teamrol financiën. Bij veel zelforganiserende teams waar we mee werken is dit nog niet zo helder, of zijn 80% van deze taken, bij ongeveer 20% van de teamleden belegd.

Met je team kan je dit makkelijk verbeteren! – 4 stappen

1) Kom met elkaar tot een gezamenlijk beeld:
-welke taken zijn er?
-hoe willen we omgaan met deze taken? Is het ok als sommige mensen meer doen dan anderen?

2) Maak een overzicht van alle regeltaken van het team, schrijf ze op een flipover.

3)Inventariseer per persoon:
-welke Teamrol zou je willen oppakken?
-Wat heb je nodig daarvoor? (Opleiding financien, ingewerkt worden, de Teamrol samen doen met een collega, een proefperiode)

4) Maak met elkaar een verdeling.

Wil je Meer met je Team? Stuur ons dan een mail om te sparren over de volgende stap van jouw team!

Of

Doe de training Verbindend Communiceren, om de dialoog met elkaar aan te gaan met elkaar…

Of

Breng kwaliteiten in beeld met onze DISC en drijfveren training!

Rollen in Teams

In teamwerk zijn er verschillende soorten rollen: Functionele rollen, Teamrollen, en Groepsdynamische rollen, Waar wil je meer over weten?

Formele rollen
De meeste medewerkers hebben een functieomschrijving. Toch is in de praktijk niet altijd helder wat er van je verwacht wordt en dat kan leiden tot onduidelijkheid, conflicten in het team, en/of een matige kwaliteit. [voorbeeld invoegen zo was er een zorgmedewerker]

“Waarom moet ik dat altijd doen?”

Rollen en doelen verhelderen

Zorg dus met elkaar dat Rollen, Doelen en Werkafspraken helder zijn in je team. Feedback geven en ontvangen zal dan ook makkelijker gaan! Het is immers helder wat de afspraken zijn, en wat er dus moe(s)t gebeuren. Echte vakmensen hebben hier altijd een beeld van, maar meestal komt dat niet 100% overeen. In teams in de psychiatrie hebben we bijvoorbeeld vaak gezien dat er een (visie-) conflict ontstaat over de werkafspraken rondom cliënten: Moet je die altijd volgen, of kan je daar uitzonderingen in maken als ‘de situatie daar om vraagt’.
Rol- en doelverheldering is een doorlopend proces. De eerste stap is een korte omschrijving ieders rol op papier zetten. Vervolgens kunnen periodiek spanningen besproken worden, waardoor rollen bijgeschaafd worden.

Tot slot:

Als er ‘gedoe’ is in je team, kan hier zomaar de oorzaak liggen. Wanneer de ‘harde structuur’ niet helder is, wordt het team een jungle en groei je nooit door tot een hoogvolwassen team. (Tuckman)

Wil je Meer met je Team? Stuur ons dan een mail om te sparren over de volgende stap van jouw team!
Of boek de training Verbindend Communiceren, om de dialoog met elkaar aan te gaan met elkaar!

Teamrollen
Zelforganiserende teams hebben regeltaken op zich genomen (of gekregen) en verdeeld in het team. Regeltaken gaan niet over de uitvoer van het werk, maar om de organisatie ervan. Denk aan financien, ‘personeelsbeleid’, Roosters, etc. De kern van zelforganisatie is dat het team, en niet de manager, verantwoordelijk is voor een deel van deze taken.
De Teamrol is niet eindverantwoordelijk (dat blijft het team als geheel), maar houdt het overzicht, en doet meestal ook de uitvoer van de taak (bijvoorbeeld roosters maken voor het team). Ook kan de Teamrol naast verantwoordelijkheden (Rooster maken) ook bepaalde rechten krijgen (Bijv. beslissingen maken over het vakntierooster)

Een teamlid dat bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het budget van de afdeling krijgt de teamrol financiën. Bij veel zelforganiserende teams waar we mee werken is dit nog niet zo helder, of zijn 80% van deze taken, bij ongeveer 20% van de teamleden belegd.

Met je team kan je dit makkelijk verbeteren! – 4 stappen

1) Kom met elkaar tot een gezamenlijk beeld:
-welke taken zijn er?
-hoe willen we omgaan met deze taken? Is het ok als sommige mensen meer doen dan anderen?

2) Maak een overzicht van alle regeltaken van het team, schrijf ze op een flipover.

3)Inventariseer per persoon:
-welke Teamrol zou je willen oppakken?
-Wat heb je nodig daarvoor? (Opleiding financien, ingewerkt worden, de Teamrol samen doen met een collega, een proefperiode)

4) Maak met elkaar een verdeling.

Wil je Meer met je Team? Stuur ons dan een mail om te sparren over de volgende stap van jouw team!

Of

Doe de training Verbindend Communiceren, om de dialoog met elkaar aan te gaan met elkaar…

Of

Breng kwaliteiten in beeld met onze DISC en drijfveren training!