Verdieping met de TeamSpiegel

Verdieping met de TeamSpiegel

In deze training gaan we een laag dieper met het team: Aan de hand van de test de Teamspiegel (ontwikkeld door Meer met Teams en wetenschappelijk onderbouwd) brengen we de dynamiek en de onderstroom van het team in beeld. In een sessie van 2,5 uur bepaalt het team wat de volgende ontwikkelstap is. In samenwerking met Teamspiegel.nu.


Onze aanpak bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Voortraject

De TeamSpiegel™ bestaat uit 18 vragen die duidelijk maken wat de sterke en zwakke punten van het team zijn. Ieder teamlid ontvangt een vragenlijst per mail die wordt gebruikt voor het teamrapport. Het bewustwordingsproces start bij de aankondiging van de TeamSpiegel. De prikkelende vragen in de vragenlijst versterken het (individuele) bewustwordingsproces over samenwerking in het team.

In een voorgesprek met de leidinggevende van het team gaan wij nader in op de achtergronden en situaties die zich voordoen binnen de teams. Wij bekijken de rol die de teamleiders vervullen en de geschiedenis met betrekking tot interventies. De uitkomsten zijn bepalend voor de concrete invulling van het traject. We besluiten bijvoorbeeld of de teamleider deelneemt aan de bijeenkomsten.

Stap 2: Creëren van bewustzijn 

In een begeleide bijeenkomst van 3 uur wordt het team geconfronteerd met de resultaten van de Teamspiegel. De samenwerking wordt zo in een veilige setting besproken in het team.

 • Wat herkennen we van onszelf in deze uitslag? (praktijkvoorbeelden!)
 • Wat doen wij goed als team? (onze kwaliteiten)
 • Wat willen wij anders doen? (onze ambitie)
 • Vervolgafspraken (de invulling van stap 2)

Hierbij borgen wij een vertaling naar concreet gedrag en concrete voorbeelden op de werkvloer. Wanneer zijn wij een professioneel en volwassen team? Wat zijn de verwachtingen naar elkaar en hoe spreken wij elkaar hierop aan? Onze rol is expliciet te krijgen wat het team belangrijk vindt en daar op door te vragen tot het duidelijk is wat er goed gaat, wat er beter moet en hoe het team daar voor gaat zorgen. Na de eerste teambijeenkomst kan het team aan de slag met de gemaakte vervolgafspraken.

Stap 3: Teamambities in praktijk brengen

De vervolgstappen zijn voor ieder team anders. Het doel van de tweede bijeenkomst wordt samen met het team bepaald tijdens de eerste bijeenkomst. Volgens de principes van het ervaringsleren (zie figuur 2: De leercirkel van Kolb) ondersteunen we de groep bij het aanleren van nieuw gedrag. Dit doen we door in een dagtraining achtereenvolgens de volgende stappen te doorlopen: 1. ervaringen opdoen: uitvoeren teamopdrachten 2. reflectie: terugkijken op eigen- en team functioneren in de opdracht 3. theoretische verdieping: verkrijgen van direct toepasbare handvatten 4. experimenteren: ambities uitspreken en afspraken maken om weer tot nieuwe (leer)ervaringen te komen

Dit is een continu leerproces dat na deze bijeenkomst voortgezet kan worden door team en teamleider.

Deze aanpak en de concrete invulling hiervan stemmen wij voorafgaand aan de tweede bijeenkomst af met de teamleiders. Hierbij bespreken wij tevens de rol van de teamleiders in de teamambitie. Wil een team bijvoorbeeld werken aan onderling vertrouwen dan kan de teamleider daarin een stimulerende rol spelen door bijvoorbeeld een omgeving te creëren die kwetsbaarheid niet afstraft en zelf een voorbeeldrol te vervullen.

Meer weten?

Vul onderstaand contact formulier in:

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht  Wij zijn trots om te werken met o.a: