Teamtraining: Feedback!

Doelen van de training:

 • Oefenen met de techniek van verbindende communicatie
 • Onderzoeken achterliggende overtuigingen achter het vermijden/ uitstellen van elkaar aanspreken
 • Aanzet maken in het herformuleren van belemmerende overtuigingen
 • Elkaar persoonlijke feedback geven op constructieve wijze
 • Luistervaardigheden trainen
 • Veilig leerklimaat creëren


Theorie

Op deze training ga je als team aan de slag met het model van Verbindende Communicatie. Door op zoek te gaan naar feiten, gevoelens en vooral onderliggende behoeften kan een constructieve dialoog beginnen!

Praktijk

Tijdens de teamtraining brengen we met elkaar in beeld waar de feedback stokt (en waar het stroomt!) en oefenen uw teamleden met 1-op-1 feedback en groepsreflectie. Een ervaringsgerichte dag!

Veiligheid

Aandacht voor ‘veiligheid’ is essentieel bij feedback. Dit doen we door:

-De ontvanger de regie te geven

-Feedback te koppelen aan doel en rol

-De boodschap constructief te formuleren

Fase van teamontwikkeling

Feedback geven doe je als het zinvol is (voor de taak), en als je er klaar voor bent als team. Beginnende teams werken eerst aan onderling vertrouwen, structuur en basisvaardigheden als actief luisteren. In een voorgesprek bespreken we waar het team staat, wat jullie volgende stap is en welke training daar het beste bij aansluit.Klanten over ons

“Een mooi begin met elkaar feedback geven op een manier die werkbaar is. Met inzicht in elkaars verschillen maar ook overeenkomsten in verwachtingen wat je van elkaar nodig hebt om samen verder te komen.”  Hanneke Heessels, Cliniclowns

Als onderdeel van teamontwikkeling

Een veilig teamklimaat is een voorwaarde voor feedback (zie ook onderling vertrouwen en psychologische veiligheid). Feedback geven (en vragen!) vraagt Lef, een onderzoekende houding en daarna veel oefenen.

Overigens moet het ook weer niet té veilig zijn. Een groep is gebaat bij een zekere mate van onveiligheid. Bij teveel veiligheid kan de groep in slaap vallen. ‘Zo veilig als men nodig heeft om te kunnen bewegen, en zo onveilig als men nodig heeft om in beweging te komen.’ (Weisfelt, 2012)


Werkvorm om zelf al te oefenen met het geven (én ontvangen) van complimenten!

 1. Maak een taxi-opstelling met 4 stoelen
 2. De chauffeur neemt voorin plaats, de passagiers achterin
 3. De passagiers gaan positief roddelen over de chauffeur, bijvoorbeeld: wat waardeer je, welke kwaliteiten zie je etc
 4. Na 5-10 minuten kort uitwisselen hoe het was
 5. Wissel door!