Teamtraining: Onderling vertrouwen

onderling vertrouwen - stelling in mijn team kan men elkaar vertrouwen - waar of niet waar

Bouwen aan vertrouwen

Onderling vertrouwen is een mogelijk vervolgthema in het TeamSpiegel traject. Al in een teamtraining van een dag maken wij het begrip vertrouwen tastbaar en onderzoeken we samen met team en teamleider waar het stroomt en waar blokkades zitten.

[div class=”grijsblokboven”]

Klanten over ons

“De teamtraining is zeer goed ontvangen en was een doorbraak in onze samenwerking. Er is een muur afgebroken tussen twee bloedgroepen in het team. Ramon en Martijn zorgden voor een sfeer van vertrouwen en veiligheid waardoor iedereen een bijdrage leverde. De TeamSpiegel was een fijne methode om met elkaar de samenwerking te bespreken. Na drie maanden rolt de bal nog steeds en in de toekomst komt er zeker een vervolg!” – Theo Winkelmolen en Veronique Plum, Hogeschool Zuyd”
[end-div]

[div class=”blauwblok”]
[expand title=”Klik hier én lees meer over teamontwikkeling en vertrouwen!” swaptitle=”Klik hier om deze achtergrondinformatie weer in te klappen”]

Onderling vertrouwen wordt in de literatuur beschreven als het kunnen rekenen op elkaars acties, woorden en intenties (Dirks, 2000). Onderling vertrouwen neemt toe naarmate de intimiteit tussen de groepsleden toeneemt (Tuckman & Jensen, 1977; De Galan, 2003). Enerzijds gaat het over vertrouwen op elkaar -doet de ander wat hij zegt- en anderzijds vertrouwen in elkaar -verwachten dat de ander je niet in de steek laat, wat er ook gebeurt- (Hafkamp en Jellema, 2014).

Psychologische veiligheid heeft een sterke relatie met onderling vertrouwen; mensen voelen zich veilig wanneer ze het idee hebben dat ze niet er onder zullen lijden als ze hun ware aard laten zien (May & Harter, 2004).

Als onderdeel van teamontwikkeling
Onderling vertrouwen vormt het fundament van samenwerken en teamontwikkeling. Vertrouwen, of het ontbreken daarvan, is voelbaar in de onderstroom. Vertrouwen en voldoende veiligheid zorgt voor een optimaal leerklimaat waarin iedereen zijn of haar kwaliteiten goed kan inzetten.

[div class=”grijsblokonder”]

Bouwblokken van vertrouwen

A. Competenties – verstand

  • vertrouw je erop dat de ander het kan, het wil, het doet, het goed doet en dat het ook lukt?

B. Welwillendheid – gevoel

  • Ken je elkaar? begrijp je elkaar? heb je iets voor elkaar over? doe je het goede, wat er ook gebeurt?

(Hafkamp en Jellema, 2014)
[end-div]

[/expand]
[end-div]

[wijdenkenmee]

[onsaanbod]

[cycloneslider id=”onze-klanten”]