Het perfecte team volgens Google

Boeiend artikel over Google’s zoektocht naar het ontwikkelen van het perfecte team: http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html Mooi om te zien dat ook hun zoektocht laat zien dat psychologische veiligheid in een groep het fundament is voor goede teamprestaties. “When Rozovsky and her Google colleagues encountered the concept of psychological safety in academic papers, it was as if everything …