Zelfsturende en lerende teams bij Lentis

lentis

Steeds meer organisaties maken gebruik van de TeamSpiegel™ om bij te dragen aan een cultuur van leren, ontwikkelen en vernieuwen, zo ook bij Lentis. Nu al maken zo’n 40 teams binnen Lentis gebruik van de TeamSpiegel™. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op!

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Ze verlenen zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Hieronder een reactie van Haye Folkertsma (Hoofd Zorg Gabriël-woonzorgcentrum en de Diamant):

“Met veel plezier en waardering maak ik gebruik van de instrumenten van Meer met Teams, om op die manier mijn inzicht te vergroten en natuurlijk vooral het zicht van de teamleden op hun eigen team.
Vaak denk je als leidinggevende dat je alles wel weet wat er zich af speelt in je teams maar mede door de TeamSpiegel ben ik toch wel wijzer geworden en werd aangetoond dat mijn gevoel en of kennis niet altijd klopte. Waar ik het grootste onderling vertrouwen verwachtte bleek dat er dan niet te zijn of was bijvoorbeeld de open communicatie ver te zoeken.
Ook de teamleden zelf leerden er van want men ontdekte dat hun eigen beleving soms sterk afweek van datgene wat de collega dacht en dat geeft boeiende en leuke (soms pittige) discussies.
Ook de verdere verdieping in de teams door te scoren op wat voor types er in de teams aanwezig zijn geeft kansen zodat je je team daarmee kan aanvullen, maar het geeft ook kansen zodat teamleden zich daar meer op toeleggen en de ontbrekende dingen ontwikkelen.”