Groei naar professioneel teamwerk

Door Edwin Juffermans (teamleider) en Anjo Terpstra (afdelingshoofd)

Logo Palier“Ramon en Martijn hebben een kort teamtraject binnen onze afdeling verzorgd. Het doel was: groei naar professioneel teamwerk met onderwerpen als feedback geven en ontvangen, elkaar aanspreken, eigen verantwoordelijkheid nemen en van een reactieve naar een proactieve basishouding.

De motivatie binnen de teams was soms ver te zoeken. Dat merkte je aan de interactie, de afstemming onderling en het gebrek aan feedback. We hebben een teamtraject ingezet om de interactie op gang te brengen en te zorgen dat men initiatieven gaat nemen in plaats van te wijzen naar de organisatie.

Bij een aantal mensen is dat zeker gelukt. Er is tijdens de trainingen uitgesproken dat de twee teams meer met elkaar moeten samenwerken en eigenlijk 1 team vormen. Daar wordt nu aan gerefereerd op de werkvloer. Er is ook meer afstemming en kritiek wordt vaker geuit naar elkaar.

We zijn erg tevreden over de interventie van Meer met Teams!”