Teamtraining OR

Als je leert voetballen, wil je de spelregels weten, maar vooral veel gaan spelen.

In deze twee dagen krijgt u de basis voor waardevol OR-werk. Uiteraard komen de spelregels (WOR) voorbij: Wat kan en wat moet een ondernemingsraad allemaal doen? Verder is er veel aandacht voor de visie (wat willen we bereiken, waar staan we voor) en leggen we een mooie basis voor effectieve vergaderingen: zaken doen met elkaar en met de bestuurder door te vergaderen vanuit dialoog (ipv discussie).

Last but not least is er veel aandacht voor het team: Welke verschillende kwaliteiten en waardes hebben we in het team en hoe kunnen we de spanning die daar uit ontstaat creatief inzetten…!

Deze twee dagen kunnen in één blok gevolgd worden of met enkele weken er tussen. De prijs is inclusief een voorgesprek, het op maat opstellen van een programma en een evaluatiegesprek enkele maanden na de training. We gaan voor een duurzame samenwerking, dus zéker geen jaarlijks ritueel, maar samen blijven ontwikkelen!

Wij maken graag kennis in een (vrijblijvend) voorgesprek waarin het onderzoek begint naar de unieke kwaliteit van úw OR team.

Bel of mail ons (030-2270461 / [email]) voor meer informatie, lees meer over ons of vul ons contact formulier in.

Klanten over ons

“De Ondernemingsraad (OR) van Woningstichting Den Helder vertegenwoordigt ongeveer 175 medewerkers. Wij willen meer kennis over de WOR.

Meer Met Teams (MMT) verzorgt een tweedaagse-cursus, kent een rode draad maar is wel flexibel. Met de laatste training hebben wij gekeken naar zowel de toekomst als verleden: Wat is allemaal gebeurd, wat kunnen wij verwachten en hoe reageren wij als OR, wat vertelt de spiegel ons en hoe hebben wij gereageerd? Onze OR weet nu niet alleen tot hoever een OR kan gaan, maar ook tot hoever onze OR wil gaan.

Meer met Teams viel op door aantrekkelijke lage prijzen (ook dankzij CRKBO-registratie) en wij kennen Martijn al langere tijd. Ja wij willen dit jaar wel weer met Meer met Teams in zee (die laatste hoort bij Den Helder).

Als rapportcijfer geven wij een 8+” – Arthur Dings, Woningstichting Den Helder