OR training

[section] [col580]

OR training

Bij samenwerking en OR-werk hoort spanning en soms frustratie. Dat is prima (!) zolang je de spanningen maar met elkaar bespreekt. Dan kun je echt van elkaar leren en verschillen benutten. Om daar te komen geloven wij in de ontmoeting, met elkaar, de bestuurder en de achterban (!).

Wij hanteren vier modules in onze OR trainingen: 1) Ken je spelregels, 2) Durf keuzes te maken, 3) Duurzame relaties met bestuurder en achterban en 4) Teamontwikkeling.

Deze modules combineren wij in een op maat gemaakt trainingsprogramma. Wij gaan voor een duurzame samenwerking, dus zéker geen jaarlijks ritueel, maar samen blijven verdiepen en ontwikkelen. Op momenten dat de nood aan de man is kunnen jullie ons bellen voor snel advies.

Tot slot: in de OR training werken wij ervaringsgericht met relevante casussen uit de praktijk.
[/col580] [col340 last]

Klanten over ons

“De Ondernemingsraad (OR) van Woningstichting Den Helder vertegenwoordigt ongeveer 175 medewerkers.

Met de laatste training hebben wij gekeken naar zowel de toekomst als verleden: Wat is allemaal gebeurd, wat kunnen wij verwachten en hoe reageren wij als OR, wat vertelt de spiegel ons en hoe hebben wij gereageerd? Onze OR weet nu niet alleen tot hoever een OR kan gaan, maar ook tot hoever onze OR wil gaan.

Ja wij willen dit jaar wel weer met Meer met Teams in zee! ” – Arthur Dings, Woningstichting Den Helder

[/col340] [/section] [section]

Onze vier basismodules in vogelvlucht

[col460]

A: KEN JE SPELREGELS

Goed OR-werk start bij het kennen van de spelregels, de WOR, dat is het fundament. Hierbij brengen we een sterke focus aan op de belangrijkste twee onderdelen: het advies- en instemmingsrecht.

Jullie ontvangen een handig WOR-boekje waarin jullie snel zaken kunnen opzoeken.

[/col460] [col460 last]

B: DURF KEUZES TE MAKEN

Goed teamwerk start bij gezamenlijk commitment op de taak. Als gehele OR en als teamlid pak je je autoriteit. Dan gaat de samenwerking stromen en wordt je niet geleefd door de waan van de dag. Een goede OR bepaald samen met haar achterban belangrijke speerpunten en prioriteiten.

Relevante vragen in deze module:
Wat zijn onze speerpunten?, wat pakken we op?, waar liggen onze prioriteiten? en wat doen we niet (!)?

[/col460] [/section] [section] [col460]

C: DUURZAME RELATIE MET
BESTUURDER EN ACHTERBAN

Een sterke positionering maakt dat je op tijd betrokken wordt bij aanstaande veranderingen. Onderdeel van deze positionering is de gewenste relatie en communicatie met je achterban en bestuurder. Wij trainen in het bijzonder op gespreks- en onderhandelvaardigheden zodat jullie effectief vergaderen vanuit dialoog in plaats van discussie (met elkaar, met de achterban en met de bestuurder).

[/col460] [col460 last]

D: TEAMONTWIKKELING

Last but not least is er aandacht voor het team: Welke verschillende kwaliteiten en waardes hebben we in het team en hoe kunnen we de spanning die daaruit ontstaat creatief inzetten…!

Op dit vlak putten we uit onze brede ervaring met teamontwikkeling bij OR én niet-OR.

[/col460] [/section]

Wij zijn trots om te werken met de ondernemingsraden van:

[section] [col160]logocombiwell[/col160] [col160]teamtraining amsterdam stedelijk museum[/col160] [col160]logo paradiso[/col160] [col160]logoluxortheater[/col160] [col160]<teamontwikkeling divers zorg welzijn[/col160] [col160]logo_yask[/col160] [col160]jou_logo[/col160] [col160]logocliniclowns[/col160] [col160]logo-woningstichting-Den-Helder[/col160] [col160]MEER[/col160] [/section]
[section] [col580]

Wij denken graag met u mee

Wij maken graag kennis in een (vrijblijvend) voorgesprek. Mail ons (info@meermetteams.nl), lees meer over ons of vul ons contact formulier in.
[/col580] [col340 last]

    Uw naam:

    Uw telefoonnummer:
    [/col340] [/section]